Tērā te haeata

Tērā te haeata
Tērā te haeata
Hikitia i te ripa te tara ki te maunga
Ki Ruawahia ra me tangi atu koe
E au i konei to kino e Reha
Tu kaha rawa koe te hoki te mahara
Ki te ki a Arama kei hea he roto ru
E tu ai te hae hei konei e te iwi
Ka tu tenei ka rauna i Aotea
E whawhai atu ana nga puke i te uru
Ki Maungakawa ra ki a pa-tata ahau
Kia Kingi Mahuta ka rere te patai
Ka tuku te motini homai e pa
O ture ki ahau ki to tupuna ra
Rangitihi whakahirahira na
Kati ki a koe ka tiapu te haere
ki te puke i Taranaki
Kia Te Whiti ra e nau nei nga rongo
E tipi i te motu homai e koro
Te tika me te pono hei taonga moku
E hoki ai ki te iwi na

To hear the waiata 'Tērā te haeata' please click on audio icon or to download click here.

Sing along to the audio of 'Tērā te haeata' using the word sheet above. To download the words so you can practice in your own time, click here to download document.